Chefstillinger.dk

Find ledige chefstillinger.

Udviklingskoordinator på det specialiserede socialområde

Chef i Aalborg

Udviklingskoordinator på det specialiserede socialområde

Når man pludselig rammes af en hjerneskade - fx i en trafikulykke - er situationen på mange måder kompleks og vanskelig. Man kan få brug for hjælp til rehabilitering og have glæde af undervisning om kommunikation, sociale relationer, boligsituation, job og uddannelse osv. På Taleinstituttet og Hjerneskadecentret har vi specialiseret viden om kommunikation og om hjernen. Vi har tilbud til både børn, unge og voksne.
Desuden har vi et tæt samarbejde med andre aktører på området som gør, at den enkelte oplever koordineret og sammenhængende støtte.

Hvad skal du lave?
Vi har brug for én, der er dygtig til at samle trådene for andre:

  • Indkalde til møder, lave dagsordener, mødestyring og referater, fx i følgegrupper og bestyrelse
  • Udarbejde analyser og redegørelser, som giver lederne et grundlag for at træffe beslutninger
  • Holde kontakt til, udarbejde projektplaner samt sørge for relevant videndeling i projekterne med vores mange eksterne samarbejdspartnere, fx kommuner, styrelser, universiteter, regioner m.fl.
  • Byde ind med idéer og overvejelser til en kommunikationsstrategi: Hvad er vigtigt at få fortalt til hvem – og hvordan?

Jobbet er oplagt for en nyuddannet akademiker, fordi det er generalistkompetencerne, vi har brug for: At du kan overskue et stof eller talmateriale, analysere og udl...