Chefstillinger.dk

Find ledige chefstillinger.

Direktør til den socialøkonomisk virksomhed Kilden, Esrum / Mårum

Chef i Nordsjælland

Dagtilbuddet Kilden gennemfører uddannelser, ansætter medarbejdere med særlige vilkår og behov, tilbyder afklaringsforløb og driver cafeen på Esrum Kloster. Kilden har en ambition om at udvikle den socialøkonomiske virksomhed, så slutmålet om at hjælpe unge ud på det rummelige arbejdsmarked i endnu højere grad bliver nået. Kunne du tænke dig at stå i spidsen for dette unikke sted?

Som en socialøkonomisk og socialpædagogisk virksomhed, arbejdes der med at skabe arbejderpladser og giver udfordrede unge den bedste start på voksenlivet. Det sker med professionel vejledning og støtte i forhold den de unges faglige, sociale og personlige kompetencer således, at de kan opnå ordinær eller støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Siden etableringen tilbage i 2008 har Kilden med årene fået flere elever og medarbejdere, og har i dag skabt et pædagogisk fundament og et markant fagmiljø. Der er lagt en plan og strategi for at kunne udvide det nuværende antal af borgere, gennem en målrettet bearbejdning af markedet og tilbud. Det sker ved med nye læringsrum, linjer og produktioner og med et mål om høj kvalitet.

Kilden har udover rammerne på Esrum Kloster, tillige erhvervet sig Mårum Skole og indrettet dette til MårumHuset, hvilket giver helt nye spændende muligheder for fremtidige aktiviteter på sigt.

Arbejdet og tilbuddene bliver med faste mellemrum vurderet i eksterne Tilsynsrapporter.

Stillingen

Den nye...